Informaţii de interes public

  program_anual_al_finantarilor_nerambursabile.docx (13,4 KiB, 19 hits)

  Anunt privind alegerea ciurdarului (32,3 KiB, 0 hits)

  Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului - comuna Poplaca,jud. Sibiu (unknown, 29 hits)

  Raport final concurs inspector financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (724,3 KiB, 60 hits)

  Raport final concurs inspector stare civila (661,3 KiB, 42 hits)

  Raport privind contractele de finantare nerambursabile incheiate inh anul 2018 (557,3 KiB, 42 hits)

  Rezultat interviu Compartiment Stare Civila (226,4 KiB, 41 hits)

  Rezultat interviu inspector Compartiment financiar contabil si administrativ (229,3 KiB, 48 hits)

  Proces verbal solutionare contestatii pentru postul de inspector debutant din cadrul Compartimentului impozite si taxe locale (384,8 KiB, 58 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant Starea Civila (287,5 KiB, 87 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie,de inspector debutant în cadrul Compartimentului financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (319,7 KiB, 105 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 31 hits)

[

  SELECTIE DOSARE STARE CIVILA (354,4 KiB, 125 hits)

  SELECTIE DOSARE IMPOZITE SI TAXE (560,7 KiB, 90 hits)

  Bibliografie inspector stare civila (13,0 KiB, 103 hits)

  Bibliografie inspector impozite si taxe (12,7 KiB, 84 hits)

  concurs inspector impozite si taxe si stare civila 2018 (676,6 KiB, 172 hits)

download id=”170″]

  Indemnizatie primar (14,4 KiB, 87 hits)

  Anexa salarii (16,9 KiB, 157 hits)

  Reglementari privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (480,3 KiB, 119 hits)

  Lista persoane ce trebuie sa depuna declaratia 212 (85,9 KiB, 132 hits)

  Anunt Licitatie (12,3 KiB, 120 hits)

  Anunt participare a doua sesiune (367,7 KiB, 113 hits)

  Fisa eligibilitate (36,6 KiB, 100 hits)

  Fisa eligibilitate (36,5 KiB, 106 hits)

  Fisa eligibilitate (37,9 KiB, 113 hits)

  conformitate cultura (21,5 KiB, 112 hits)

  conformitate culte (21,3 KiB, 104 hits)

  Program anual finantari nerambursabile (312,5 KiB, 175 hits)

  Strategia de Dezvoltare a comunei Poplaca (3,3 MiB, 476 hits)

  Rezultat final la concursul din 10.10.2017 (54,4 KiB, 313 hits)

  Rezultatul probei de interviu (55,8 KiB, 272 hits)

  Proces verbal solutionare contestatie pentru concursul din data de 10.10.2017 (182,5 KiB, 259 hits)

  Rezultat proba scrisa concurs 10.10.2017 (30,8 KiB, 260 hits)

  Selectie concurs (45,8 KiB, 241 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 240 hits)

  concurs inspector impozite si taxe (76,9 KiB, 311 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica