Vechea administraţie

Până la jumătatea secolului al XIX-lea treburile satului erau conduse de patru juraţi şi 16 bătrâni.

Dintre cei patru juraţi,unul era judele. Pentru purtarea scriptelor era însărcinat un om cu ştiinţă de carte, de obicei un dascăl.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea din 1886 şi până la sfârşitul primului război mondial, reprezentanţa comunală era compusă din 28 de membrii, jumătate aleşi de popor şi jumătate numiţi de către pretură pe baza impozitului datorat statului, oameni cu stare materială bună,numiţi “virilişti”.

Pe lângă forul conducător menţionat, pentru conducerea treburilor zilnice satul avea următorii slujbaşi: primar (jude), viceprimar (colector-dăjdar), notar, cassar (comornic), vornic de câmp, vornic de pădure, poliţai, tutor orfanal, juraţi (preţuitori – ghiciuluitori), moaşe, pârgar, curier poştal, boacteri (paznici de noapte aleşi pe un an), jutari de câmp şi păstori de vite (aleşi pe un an).

Cu unele mici modificări acest sistem de administraţie s-a menţinut şi între cele două războaie mondiale.

(Cele câteva date prezentate au fost extrase din lucrarea regretatului profesor Vlad Foamete “Monografia comunei Poplaca” – nepublicată)

DIN ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ(până în anul 1989)

 • 1793 | s-a zidit Biserica Ortodoxă cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” jude Stan Ciontea, preoţi Radu Neagu şi Ioan Neagu;
 • 1835 | pe locul unei foste biserici s-a ridicat construcţia care mai întâi a fost primărie, apoi şcoală şi în cele din urmă spaţiu comercial (magazin mixt şi bufet);
 • 1867 | s-a construit Hala comunală de carne, primar Stan Olariu, notar Gheorghe Comşa; clădirea a servit apoi de cămin cultural;
 • 1892 | s-au construit Casele notariale, azi sediul primăriei,  primar Radu Stoica, notar Aurel Milea;
 • 1905 | s-a construit localul mare al şcolii, primar Oprea Tănase, notar Aurel Milea, preot Gheorghe Modran, învăţători Oprea Olariu, Ioan Neagu, Ioan Viţelariu;
 • 1912 | s-a plantat livada de pomi “Dumbrăviţa”, primar Oprea Tănase, notar Gheorghe Comşa;
 • 1928 | s-a introdus iluminatul electric, primar Oprea Tănase, notar Avram Oprişiu;
 • 1933 | s-a introdus apa;
 • 1937 | s-a construit localul mic al şcolii, primar Ioan Munteanu, notar Avram Oprişiu, director Ştefan Potcoavă;
 • 1939 | s-a ridicat monumentul în cinstea Eroilor primului război mondial, primar Petru Bădilă, notar Avram Oprişiu, învăţător Vlad Foamete;
 • 1965 | s-a construit Căminul Cultural, primar Dumitru Mihai, secretar Virgil Popa;
 • 1967 | Prof. Vlad Foamete a încheiat redactarea lucrării în două volume “Monografia comunei Poplaca” – nepublicată;
 • 1968 | s-a construit adaosul de la şcoala mare (4 săli de clasă, o sală de sport, o sală bibliotecă, o sală cancelarie; primar Dumitru Mihai, secretar Virgil Popa, director Vasile Galea;
 • 1971 | s-au construit atelierele şcolare (4 săli), ulterior acestea au fost transformate în grădiniţă; primar Dumitru Mihai, secretar Virgil Popa, director Vasile Galea
 • 1975 | s-a realizat captarea de apă de la Recea; primar Virgil Popa, viceprimar Ioan Stoica, secretar Petru Popescu;
 • 1981 | s-a înfiinţat centrala telefonică manuală, primar Virgil Popa, viceprimar Ioan Stoica, secretar Petru Popescu.