Hotărâri

  sedinta 26 ianuarie 2017 (435,0 KiB, 54 hits)

  Sedinta 9 ianuarie 2017 (102,4 KiB, 40 hits)

  SEDINTA DECEMBRIE (240,2 KiB, 62 hits)

  sedinta octombrie (852,2 KiB, 70 hits)

  sedinta noiembrie (308,8 KiB, 63 hits)

  HCL iulie 2016 depunere juramant primar (29,0 KiB, 82 hits)

  HCL septembrie 2016 (37,5 KiB, 92 hits)

  HCL august 2016 (37,5 KiB, 90 hits)

  HCL iulie 2016 (101,0 KiB, 82 hits)

  HCL iunie - constituire CL (68,5 KiB, 80 hits)

  HCL mai 2016 (98,0 KiB, 78 hits)

  HCL martie 2016 (90,6 KiB, 77 hits)

  HCL februarie 2016 (64,7 KiB, 78 hits)

  HCL IANUARIE 2016 (105,3 KiB, 80 hits)

  HCL Plan actiuni legea 416 (39,0 KiB, 243 hits)

  HCL aprob decont si buget fond forestier (34,0 KiB, 239 hits)

  HCL plan riscuri SVSU (37,5 KiB, 361 hits)

  HCL concesiune (14,8 KiB, 320 hits)

  HCL valorificare masa lemnoasa (19,1 KiB, 498 hits)

  HCL aprob raport evaluare spatiu (15,5 KiB, 257 hits)

  HCL APROB ORGANIGRAMA (14,2 KiB, 268 hits)

  HCL STABILIRE PRET APA (19,5 KiB, 271 hits)

  HCL inchiriere spatiu farmaceutic (61,5 KiB, 351 hits)

  ANEXA HCL 66/2015 IMPOZITE SI TAXE (36,4 KiB, 283 hits)

  Sedinta noiembrie 2015 (280,9 KiB, 232 hits)

  Sedinta octombrie 2015 (344,8 KiB, 227 hits)

  Sedinta septembrie 2015 (931,4 KiB, 221 hits)

  sedinta decembrie 2015 (300,5 KiB, 325 hits)

  HCL 74-2015 - modificari taxe si impozite 2016 (20,5 KiB, 421 hits)

 

  HOTĂRÂREA NR. 68 - impozitele si taxele locale pentru anul 2014 (42,5 KiB, 685 hits)

  Anexa hotararea 68 (37,5 KiB, 830 hits)