Hotărâri

  sedinta 26 ianuarie 2017 (435,0 KiB, 71 hits)

  Sedinta 9 ianuarie 2017 (102,4 KiB, 55 hits)

  SEDINTA DECEMBRIE (240,2 KiB, 76 hits)

  sedinta octombrie (852,2 KiB, 86 hits)

  sedinta noiembrie (308,8 KiB, 78 hits)

  HCL iulie 2016 depunere juramant primar (29,0 KiB, 97 hits)

  HCL septembrie 2016 (37,5 KiB, 106 hits)

  HCL august 2016 (37,5 KiB, 106 hits)

  HCL iulie 2016 (101,0 KiB, 98 hits)

  HCL iunie - constituire CL (68,5 KiB, 95 hits)

  HCL mai 2016 (98,0 KiB, 93 hits)

  HCL martie 2016 (90,6 KiB, 94 hits)

  HCL februarie 2016 (64,7 KiB, 94 hits)

  HCL IANUARIE 2016 (105,3 KiB, 96 hits)

  HCL Plan actiuni legea 416 (39,0 KiB, 258 hits)

  HCL aprob decont si buget fond forestier (34,0 KiB, 254 hits)

  HCL plan riscuri SVSU (37,5 KiB, 383 hits)

  HCL concesiune (14,8 KiB, 338 hits)

  HCL valorificare masa lemnoasa (19,1 KiB, 534 hits)

  HCL aprob raport evaluare spatiu (15,5 KiB, 274 hits)

  HCL APROB ORGANIGRAMA (14,2 KiB, 283 hits)

  HCL STABILIRE PRET APA (19,5 KiB, 288 hits)

  HCL inchiriere spatiu farmaceutic (61,5 KiB, 375 hits)

  ANEXA HCL 66/2015 IMPOZITE SI TAXE (36,4 KiB, 302 hits)

  Sedinta noiembrie 2015 (280,9 KiB, 247 hits)

  Sedinta octombrie 2015 (344,8 KiB, 241 hits)

  Sedinta septembrie 2015 (931,4 KiB, 235 hits)

  sedinta decembrie 2015 (300,5 KiB, 343 hits)

  HCL 74-2015 - modificari taxe si impozite 2016 (20,5 KiB, 440 hits)

 

  HOTĂRÂREA NR. 68 - impozitele si taxele locale pentru anul 2014 (42,5 KiB, 704 hits)

  Anexa hotararea 68 (37,5 KiB, 848 hits)