Informaţii de interes public

  Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului - comuna Poplaca,jud. Sibiu (unknown, 25 hits)

  Raport final concurs inspector financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (724,3 KiB, 42 hits)

  Raport final concurs inspector stare civila (661,3 KiB, 25 hits)

  Raport privind contractele de finantare nerambursabile incheiate inh anul 2018 (557,3 KiB, 25 hits)

  Rezultat interviu Compartiment Stare Civila (226,4 KiB, 28 hits)

  Rezultat interviu inspector Compartiment financiar contabil si administrativ (229,3 KiB, 33 hits)

  Proces verbal solutionare contestatii pentru postul de inspector debutant din cadrul Compartimentului impozite si taxe locale (384,8 KiB, 44 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant Starea Civila (287,5 KiB, 74 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie,de inspector debutant în cadrul Compartimentului financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (319,7 KiB, 105 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 31 hits)

[

  SELECTIE DOSARE STARE CIVILA (354,4 KiB, 109 hits)

  SELECTIE DOSARE IMPOZITE SI TAXE (560,7 KiB, 77 hits)

  Bibliografie inspector stare civila (13,0 KiB, 87 hits)

  Bibliografie inspector impozite si taxe (12,7 KiB, 66 hits)

  concurs inspector impozite si taxe si stare civila 2018 (676,6 KiB, 172 hits)

download id=”170″]

  Indemnizatie primar (14,4 KiB, 87 hits)

  Anexa salarii (16,9 KiB, 139 hits)

  Reglementari privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (480,3 KiB, 103 hits)

  Lista persoane ce trebuie sa depuna declaratia 212 (85,9 KiB, 117 hits)

  Anunt Licitatie (12,3 KiB, 102 hits)

  Anunt participare a doua sesiune (367,7 KiB, 113 hits)

  Fisa eligibilitate (36,6 KiB, 100 hits)

  Fisa eligibilitate (36,5 KiB, 106 hits)

  Fisa eligibilitate (37,9 KiB, 97 hits)

  conformitate cultura (21,5 KiB, 95 hits)

  conformitate culte (21,3 KiB, 104 hits)

  Program anual finantari nerambursabile (312,5 KiB, 159 hits)

  Strategia de Dezvoltare a comunei Poplaca (3,3 MiB, 460 hits)

  Rezultat final la concursul din 10.10.2017 (54,4 KiB, 297 hits)

  Rezultatul probei de interviu (55,8 KiB, 256 hits)

  Proces verbal solutionare contestatie pentru concursul din data de 10.10.2017 (182,5 KiB, 244 hits)

  Rezultat proba scrisa concurs 10.10.2017 (30,8 KiB, 243 hits)

  Selectie concurs (45,8 KiB, 241 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 240 hits)

  concurs inspector impozite si taxe (76,9 KiB, 294 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica