Informaţii de interes public

  program_anual_al_finantarilor_nerambursabile.docx (13,4 KiB, 12 hits)

  Anunt privind alegerea ciurdarului (32,3 KiB, 0 hits)

  Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului - comuna Poplaca,jud. Sibiu (unknown, 27 hits)

  Raport final concurs inspector financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (724,3 KiB, 55 hits)

  Raport final concurs inspector stare civila (661,3 KiB, 39 hits)

  Raport privind contractele de finantare nerambursabile incheiate inh anul 2018 (557,3 KiB, 38 hits)

  Rezultat interviu Compartiment Stare Civila (226,4 KiB, 36 hits)

  Rezultat interviu inspector Compartiment financiar contabil si administrativ (229,3 KiB, 43 hits)

  Proces verbal solutionare contestatii pentru postul de inspector debutant din cadrul Compartimentului impozite si taxe locale (384,8 KiB, 55 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant Starea Civila (287,5 KiB, 83 hits)

  Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie,de inspector debutant în cadrul Compartimentului financiar contabil si administrativ( impozite si taxe) (319,7 KiB, 105 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 31 hits)

[

  SELECTIE DOSARE STARE CIVILA (354,4 KiB, 120 hits)

  SELECTIE DOSARE IMPOZITE SI TAXE (560,7 KiB, 86 hits)

  Bibliografie inspector stare civila (13,0 KiB, 98 hits)

  Bibliografie inspector impozite si taxe (12,7 KiB, 77 hits)

  concurs inspector impozite si taxe si stare civila 2018 (676,6 KiB, 172 hits)

download id=”170″]

  Indemnizatie primar (14,4 KiB, 87 hits)

  Anexa salarii (16,9 KiB, 153 hits)

  Reglementari privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (480,3 KiB, 116 hits)

  Lista persoane ce trebuie sa depuna declaratia 212 (85,9 KiB, 128 hits)

  Anunt Licitatie (12,3 KiB, 115 hits)

  Anunt participare a doua sesiune (367,7 KiB, 113 hits)

  Fisa eligibilitate (36,6 KiB, 100 hits)

  Fisa eligibilitate (36,5 KiB, 106 hits)

  Fisa eligibilitate (37,9 KiB, 107 hits)

  conformitate cultura (21,5 KiB, 106 hits)

  conformitate culte (21,3 KiB, 104 hits)

  Program anual finantari nerambursabile (312,5 KiB, 172 hits)

  Strategia de Dezvoltare a comunei Poplaca (3,3 MiB, 472 hits)

  Rezultat final la concursul din 10.10.2017 (54,4 KiB, 309 hits)

  Rezultatul probei de interviu (55,8 KiB, 267 hits)

  Proces verbal solutionare contestatie pentru concursul din data de 10.10.2017 (182,5 KiB, 256 hits)

  Rezultat proba scrisa concurs 10.10.2017 (30,8 KiB, 256 hits)

  Selectie concurs (45,8 KiB, 241 hits)

  68-anexa-impozite-si-taxe.docx (37,5 KiB, 240 hits)

  concurs inspector impozite si taxe (76,9 KiB, 305 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica